FACIT december 2003

2. december 2003

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Skat ved arbejde i udlandet
  • Nye faktureringsregler
  • Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab
  • Nye EU-medlemmer
  • Reception – hel/delvis fradragsret
  • Lempelse af reglerne om kapitalforklaring

God fornøjelse med læsningen.

Facit_december_2003.pdf
Tilbage til oversigt