FACIT marts 2007

27. marts 2007

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Er du IT-sikker?
  • Igangværende arbejde
  • Den danske pensionssag
  • Ny revisionspåtegning
  • Moms af returvarer
  • Ægtefællers pensionsrettigheder

God læselyst!

FACIT_marts_2007.pdf
Tilbage til oversigt