FACIT marts 2008

22. marts 2008

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Skat ved køb og eje af udenlandske ejendomme
  • Udbyttebeskatning og aktieavancebeskatning for personer
  • Reglerne om etableringskontohenlæggelser er blevet lempet
  • Lidt om pensioner

God læselyst!

FACIT_marts_2008_web.pdf
Tilbage til oversigt