FACIT marts 2009

24. marts 2009

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Ny selskabslovgivning
  • Ændring af det engelske skattesystem
  • Omvendt betalingspligt – moms
  • Beskatning af rejser
  • Selvangivelse og årsopgørelse 2008
  • Valg af beskatningsform

God læselyst!

FACIT_marts_2009_web.pdf
Tilbage til oversigt