FACIT marts 2016

17. marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

  • Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte
  • Revisors erklæringer – forskelle og ligheder
  • Brug af sociale medier – hvor går grænsen?
  • Omvendt momsbetalingspligt

God læselyst!

FACIT marts 2016
Tilbage til oversigt