FACIT september 2008

26. september 2008

Publikationen indeholder følgende artikler:

  • Ændringer til momsloven
  • Nedslag i skatten for 64-årige
  • Ny revisorlov
  • Ændring af årsregnskabsloven
  • Acontoskat for selskaber

God læselyst!

FACIT_sept_2008_web.pdf
Tilbage til oversigt