Faktura på 10.000 kr. eller mere

10. oktober 2012

Virksomheder, der køber varer eller ydelser for et beløb på mindst 10.000 kr. inklusive moms, skal betale disse fakturaer digitalt. Ellers er der ikke skattemæssigt fradrag for varekøbet mv., medmindre man straks efter købet foretager indberetning til SKAT. 

Hvorfor digital betaling?

Fra og med den 1. juli 2012 er det som udgangspunkt et krav, at virksomheder (selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og fonde) betaler deres varekøb og køb af ydelser digitalt, hvis fakturaen er på 10.000 kr. inklusive moms eller mere.

Flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Løbende eller periodiske ydelser skal sammenlægges (betragtes som én ydelse) inden for et kalenderår. Får virksomheden eksempelvis gjort rent, og den månedlige betaling herfor er 5.000 kr., kræves digital betaling, da årets betaling til rengøringsfirmaet overstiger 10.000 kr. 

Hvis fakturaer af denne størrelse ikke betales digitalt, er hovedreglen, at der ikke skattemæssigt er fradrag for købet, og den købende virksomhed risikerer at skulle betale momsen af varekøbet mv., hvis sælger ikke har betalt denne (solidarisk hæftelse). 

Hvad er digital betaling?

Ved digital betaling forstås eksempelvis betaling:

 • Med dankort
 • Via netbank
 • På posthuset eller i banken

Betaling med kontanter er selvsagt ikke digital, men heller ikke betaling med check opfylder kravet om digital betaling. 

Kan virksomheden alligevel få fradrag for varekøbet mv., hvis betalingen ikke sker digitalt?

Virksomheden kan få skattemæssigt fradrag for varekøbet mv. og undgå at hæfte for leverandørens moms, selv om købet betales kontant eller med check. Men i så fald skal den købende virksomhed foretage indberetning til SKAT på TastSelv senest 14 dage efter betalingen, dog senest én måned efter fakturaens modtagelse. 

Hvordan indberetter man købet til SKAT?

Har man betalt kontant eller med check, kan man indberette købet til SKAT og blive stillet som om, man havde betalt digitalt (fradrag for varekøbet og ingen solidarisk hæftelse for sælgers moms). 

Indberetning skal ske på følgende måde:

Log på:

 • TastSelv Erhverv

Vælg:

 • Kommunikation (kræver, at man er tilmeldt denne funktion i TastSelv Erhverv)

Vælg:

 • Send besked til SKAT

Vælg et af emnerne:

 • Moms, lønsum og EU-salg uden moms
 • Skatteforhold – selvstændigt erhvervsdrivende
 • Skatteforhold – selskaber og foreninger

Vælg:

 • Indberet kontanthandel

Vælg:

 • Mail.

Hvis er det muligt at betale digitalt, er det klart at foretrække. Så slipper virksomheden for indberetningen til SKAT.

Varekøb foretaget af privatpersoner

Kravet om digital betaling gælder i øvrigt også for køb af ydelser eller varer sammen med ydelser, når køber er en privatperson. Rene varekøb må derimod godt betales kontant, når køber er en privatperson. 

Opfyldes kravene om digital betaling eller indberetning til SKAT ikke, hæfter køber solidarisk for leverandørens AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. 

Tilbage til oversigt