Ferieportal og elbiler

22. september 2011

Skatterådet har taget stilling til om henholdsvis arbejdsgiverbetalt adgang til ferieportal og opladning af elbiler er skattepligtige personalegoder, og om disse goder falder ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. om året pr. medarbejder.

Ferieportal

En arbejdsgiver ønskede at tegne et abonnement, der gav medarbejderne adgang til en ferieportal. Abonnementsudgiften afhang af antal medarbejdere i virksomheden, dog opdelt i intervaller, og den samlede årlige pris i den konkrete sag ville udgøre cirka 7.000 kr. eksklusive moms. Adgang til ferieportalen betød, at medarbejderen enten opnåede en rabat ved at leje feriefaciliteter eller modtog en ekstra ydelse ved ophold i konkrete feriefaciliteter.

Skatterådets svar var, at der var tale om et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi af godet ville normalt kunne fastsættes til arbejdsgiverens udgift divideret med det antal medarbejdere, der i årets løb havde bestilt rejser mv. gennem ferieportalen. Dog ville godet falde inder under den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt.

Opladning af elbiler

En arbejdsgiver ønskede at tilbyde medarbejdere, der kørte på arbejde i egen eldreven bil, at disse via opstillede ladestationer kunne få bilen opladet, således at bilen også kunne køre hjem fra arbejde.

Skatterådet svarede, at medarbejderne ville være skattepligtige af fri strøm, men at personalegodet ville falde inder under den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt.

Tilbage til oversigt