Firmabil og skat

18. januar 2010

Fra og med den 1. januar 2010 skal den skattepligtige værdi af firmabil forøges med et miljøtillæg svarende til den årlige ejerafgift. Ejerafgiftens størrelse er afhængig af bilens brændstofforbrug. Er bilen ikke omfattet af reglerne om ejerafgift, forhøjes den skattepligtige værdi i stedet med den årlige vægtafgift (uden udligningsafgift).

Reglerne for beskatning af fri bil er i øvrigt uændrede.

Eksempel

En arbejdsgiver har i november 2009 købt en ny bil, der stilles til rådighed for privat benyttelse af en medarbejder.

Bilens nyvognspris udgør 450.000 kr. Ved nyvognsprisen forstås bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. I registreringsafgiftsmæssig henseende indrømmes der et fradrag for særligt sikkerhedsfremmende udstyr. Dette fradrag reducerer ikke beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Den årlige ejerafgift på bilen udgør 6.480 kr.

Den skattepligtige værdi af fri bil for 2010 opgøres således:

25 % af 300.000 kr. 75.000 kr.
20 % af 150.000 kr. 30.000 kr.
Helårlig ejerafgift     6.480 kr.
Skattepligtigt beløb 111.480 kr.

Det skattepligtige beløb udgør således 9.290 kr. pr. måned, og der skal på normal vis indeholdes AM-bidrag og A-skat.

Tilbage til oversigt