Fondsrådets regnskabskontrol 2009

23. februar 2010

Redegørelsen kan hentes via linket til højre på nærværende side.

I 21 af de kontrollerede sager konstaterede man fejl eller mangler, der efter Fondsrådets vurdering kunne have betydning for investorernes beslutningstagen.

De konstaterede fejl og mangler omfattede blandt andet:

  • Manglende nedskrivninger på udlån som følge af fejlagtig måling af sikkerheder
  • Forkert og misvisende indregning af handelsomkostninger i forbindelse med porteføljepleje i investeringsforeninger
  • Manglende erklæringer om risici i ledelsespåtegningen
  • Mangelfuld implementering af nye regnskabsregler
  • Manglende opgørelse over bevægelser i egenkapitalen
  • Sammenligningstal i delårsrapporter opgjort på forkerte tidspunkter
  • Frivillige oplysninger i ledelsesberetningen eller i års-/koncernregnskabet var ej reviderede
Fondsrådets redegørelse 2009
Tilbage til oversigt