Forældreudlejning

5. november 2002

 

Et flertal i Vestre Landsret fandt den 25. september 2001, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag i skattelovgivningen til at beskatte en fiktiv lejeværdi.

Sagen vedrørte udlejning af en lejlighed til et barn. Lejligheden var ejet af moderen og hendes søster. Den månedlige leje var fastsat til 3.200 kr., medens markedslejen udgjorde 4.500 kr.

To ud af tre dommere i Vestre Landsret lagde vægt på, at forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen udgjorde et ret begrænset beløb. Endvidere stillede de to dommere spørgsmålstegn ved, om der var hjemmel til beskatning af fikseret leje i lyset af Højesterets dom om lovhjemmel til rentefiksering.

Skatteministeriet fandt dog, at dommen på grund af sine præmisser skabte usikkerhed om retstilstanden og ankede dommen til Højesteret.

Højesteret har på baggrund af denne anke nu slået fast, at der i statsskattelovens § 4, litra b er tilstrækkelig hjemmel til at beskatte differencen mellem den aftalte leje og markedslejen.

Konsekvenserne af denne afgørelse er, at forældre som lejer en lejlighed ud til børn, altid vil blive beskattet af markedslejen, uanset hvilken aftale der ligger til grund for udlejningen. Det kan i denne forbindelse anbefales, at lejer (barnet) retter henvendelse til huslejenævnet for at få fastsat en leje.

Tilbage til oversigt