Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

3. februar 2014

Selvstændigt erhvervsdrivende, der vælger at tegne en frivillig sygedagpengesikring (ret til sygedagpenge for de første to uger af sygdomsperioden), har hidtil ikke haft fradragsret for denne udgift.

Efter arbejdsskadesikringsloven er selvstændigt erhvervsdrivende ikke forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for sig selv. Tegning sker således på frivillig basis i private forsikringsselskaber, for så vidt angår arbejdsulykker, og hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) for så vidt angår erhvervssygdomme. Sådanne præmiebetalinger har hidtil ikke skattemæssigt kunnet fratrækkes.

Nye muligheder for fradrag

Fra og med indkomståret 2014 er der indført fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes præmiebetalinger til frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer. Fradraget er betinget af, at forsikringen er omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven. På tilsvarende vis er der indført fradrag for sådanne udgifter for en medhjælpende ægtefælle, der beskattes af en del af virksomhedens overskud. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

Tilbage til oversigt