Franske og spanske ejendomme

15. november 2010

Personer bosiddende i Danmark skal betale ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme på samme vis, som hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Betales der tillige ejendomsværdiskat i udlandet, kan den danske ejendomsværdiskat nedsættes med betalt udenlandsk ejendomsværdiskat. Den betalte skat skal kunne dokumenteres.
Udenlandske grundskatter kan ikke nedsætte den danske ejendomsværdiskat.

SKAT har netop offentliggjort, hvilke skatter på franske og spanske ejendomme der kan nedsætte den danske ejendomsværdiskat.

Franske ejendomme

Udgangspunktet er, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af egen bolig i Frankrig på samme måde, som hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Dette gælder fra og med 1. januar 2009.

Da Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, blev der imidlertid indført en overgangsregel, der betyder, at der ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Personen var fuld skattepligtig til Danmark den 28. november 2007
  • Personen ejede den franske ejendom den 28. november 2007, eller der var indgået aftale om erhvervelsen senest denne dato.

For personer, der skal betale dansk ejendomsværdiskat af deres franske ejendom, kan der opnås kredit for betalt fransk ejendomsværdiskat. Det drejer sig om følgende franske skatter:

1. Tax foncière sur les propriétés bâties
2. Taxe d’habitation.

For skatten nævnt under punkt 1 gælder det dog kun den del af ejendommen, der anvendes som bolig og ikke en eventuel erhvervsmæssig anvendelse.

Følgende skatter mv. berettiger ikke til nedsættelse af den danske ejendomsværdiskat:

  • Taxe foncière sur les propriétés non bâties
  • Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
  • La contribution à l’audiovisuel public.

Spanske ejendomme

Der skal betales dansk ejendomsværdiskat af spanske ferieboliger mv., på samme måde som hvis ejendommen var beliggende i Danmark. Den danske ejendomsværdiskat kan nedsættes med betalte spanske skatter, som svarer til dansk ejendomsværdiskat, hvilket vil sige ” La Impuesto sobre los bienes inmuebles”. 

Tilbage til oversigt