Fremtidens software

27. maj 2003

“Open source” er et relativt nyt begreb som dækker over software, der frit kan distribueres, og hvor alle har adgang til kildekoden. Et af de mest kendte open source produkter er Linux.

Den øgede anvendelse af open source baseret software betyder helt naturligt, at såvel private brugere som virksomheder må afgøre, om open source software er et alternativ til produkter på kommercielle licenser. Hvor fornuftigt er det at udskifte gængse operativsystemer med open source operativsystemer, og i hvilken udstrækning skal virksomhedens øvrige applikationer i givet fald udskiftes? Hvad betyder det set udfra en økonomisk synsvinkel? Vi giver i denne artikel nogle bud herpå.

Analyse og konsekvenser

I lighed med mange andre områder bliver der også omkring open source baseret software lavet adskillige analyser af muligheder og konsekvenser. Analyser på dette område er – nøjagtig som i mange andre situationer – ikke helt entydige. “Open source betaler sig” og “Open source er ingen gavebod” er blot to af de seneste analyseresultater, med vidt forskellige konklusioner. Derfor er det væsentligt selv at skabe sig et overblik over de forskellige problemstillinger, man i givet fald kommer til at konfrontere ved skiftet til open source.

Der er flere faktorer, man som beslutningstager må have fokus på, inden man vælger et open source projekt.

Omfanget af applikationer i virksomheden baseret på kommercielle licenser

Det er væsentlig at få identificeret den eksisterende software, som virksomhedens ansatte i dag benytter. Udskiftning til open source operativsystem betyder nemlig, at denne software også skal udskiftes til software, der kan afvikles på open source operativsystem. Det er ikke al software, som har denne mulighed, selv om flere og flere producenter vælger at understøtte open source platformen. Specielt niche-orienteret software eller egenudviklet software vil typisk ikke kunne afvikles på open source.

Som en konsekvens heraf kan virksomheden vælge alene at afvikle open source på en eller flere af sine servere. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at der skal køres i et “blandet miljø”. Den økonomiske fordel reduceres således dels i takt med omfanget af software, der ikke understøttes af open source, og dels i takt med antallet af servere, som ikke konverteres til open source.

Kompleksiteten af virksomhedens edb-miljø

Virksomhedernes infrastruktur baseres i stigende grad på anvendelse af moderne informationsteknologi. Perifert udstyr som kopimaskiner, scannere, produktionsstyringssystemer, overvågning, kommunikation/telefoni mv. kobles på virksomhedens netværk. Udskiftning af det kommercielt baserede edb-miljø betyder, at de perifere enheder skal kunne kommunikere med det open source baserede miljø. I den forbindelse gælder den tommelfingerregel, at jo mere kompleks en infrastruktur er, jo længere tid vil det tage at foretage selve konverteringen. Det er nødvendigt, at hardwaren er forberedt til open source, og at den nødvendige interne kompetence forefindes.

Den nødvendige interne open source kompetence

Sidst, men ikke mindst, betyder konvertering til open source en uddannelsesmæssig udfordring. På trods af de store anstrengelser for at efterligne den kommercielt baserede software, så forekommer der stadigvæk væsentlige forskelle, der kræver udarbejdelse af en uddannelsesplan for de almindelige brugere såvel som for IT-administratorer. Nye backup og antivirus programmer er blot eksempler på områder, hvor IT-administratoren skal oparbejde ny erfaring og viden. En stor del af den manglende kompetence kan naturligvis købes hos eksterne konsulenter, men dette vil reducere det økonomiske incitament, og samtidig forøge afhængigheden af ekstern bistand.

Økonomiske fordele

Hvor ligger så den økonomiske fordel ved at overgå til open source? Først og fremmest udgør licensomkostningerne til denne software kun en brøkdel af eksempelvis Microsofts programmer. Virksomheder, der har mange ansatte, vil derfor opnå besparelser på den direkte licensudgift. Dernæst kræver open source mindre af edb-maskinerne. Det betyder, at edb-maskinens levetid forlænges. Endelig er det postuleret, at et open source miljø har færre nedbrud. Det vil i sig selv også forbedre investeringskalkulen.

Som beskrevet ovenfor, kræver konvertering til open source grundig forberedelse, så omkostningerne til eksterne konsulenter og nødvendige kompromiser ikke gør for stort indhug i gevinsten. Det kræver også vilje og måske en smule pionerånd – på nuværende tidspunkt.

Tilbage til oversigt