Fri bil beskatning trods “ren erhvervsmæssig anvendelse”

24. april 2014

Skal der ske beskatning af fri bil, når en gulpladebil alene er anvendt erhvervsmæssigt?

Højesteret har i en ny dom givet svaret på dette spørgsmål.

Gulpladebil ejet af selskab og udlejet til en privat virksomhed

Højesteret har taget stilling til, om en hovedaktionær skal beskattes af fri bil, selv om bilen umiddelbart kun var anvendt erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige anvendelse skete dels i selskabsregi dels i den personligt drevne virksomhed som hovedaktionæren var indehaver af.

Hovedaktionærselskabet havde leaset en gulpladebil, der ikke var specialindrettet. Der var ikke betalt tillægsafgift for privat anvendelse, og momsen af leasingafgiften var fuldt ud afløftet. Hovedaktionæren anvendte bilen til erhvervsmæssig kørsel for selskabet. Bilen, som selskabet havde leaset, var også blevet anvendt i hovedaktionærens personligt drevne virksomhed, og der var betalt leje til selskabet for denne anvendelse.

SKAT havde forhøjet hovedaktionærens indkomst med værdi af fri bil med den begrundelse, at kørsel for den private virksomhed var selskabet uvedkommende og derfor måtte betragtes som privat kørsel. Endvidere var selskabets fradrag for moms af leasingafgiften blevet beskåret som følge af den ”private” anvendelse.

Højesteret fastslog, at anvendelse af selskabets bil i den personligt drevne virksomhed var selskabets virksomhed uvedkommende. Højesteret fandt derfor, at bilen var stillet til rådighed for hovedaktionærens private benyttelse, og det var derfor med rette, at der var sket beskatning af fri bil. Den skattepligtige værdi af fri bil skulle dog nedsættes med den betalte leje. Konsekvensen af den ”private” anvendelse var følgelig også, at selskabets momstilsvar skulle forhøjes.

Kunne beskatning have været undgået?

Svaret er ja, idet der kunne have været indgået en såkaldt splitleasingaftale, hvor henholdsvis selskabet og hovedaktionæren (den personlige virksomhed) begge var leasingtagere (to separate leasingaftaler).

Køb af dagsbeviser kunne i dag også være en mulighed, da det kun var i begrænset omfang, at bilen var anvendt i den personlige virksomhed. Men da sagen angik indkomstårene 2006 og 2007, var der dog ikke denne mulighed på daværende tidspunkt.

Tilbage til oversigt