Gavefradrag

11. juni 2004

Gaver til velgørende foreninger kan fradrages med op til 5.000 kr. om året.

Idet de første 500 kr. ikke er fradragsberettigede er det således muligt efter at have indbetalt 5.500 kr. til en velgørende organisation at fradrage 5.000 kr.

Folketinget har i starten af juni måned vedtaget en ændring af reglerne, der betyder, at maksimumfradraget fremover bliver reguleret efter reglerne i personskatteloven. Grundbeløbet udgør herefter 3.900 kr. og vil i 2005 betyde, at den 10 år gamle beløbsgrænse på 5.000 kr. ved en anslået regulering på 2,9% vil være forhøjet til 6.500 kr. Herefter vil gaver til velgørende foreninger på op til 7.000 kr. medføre et fradrag på 6.500 kr.

Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. De ovenfor anførte begrænsninger gælder for hver af ægtefællerne. Hvis den ene ægtefælle ikke benytter sig af gavefradraget eller ikke udnytter det fuldt ud, kan det overskydende beløb ikke overføres til den anden ægtefælle.

Gavefradraget foretages under ligningsmæssige fradrag. Retten til fradrag for gaver er betinget af, at gavemodtageren er godkendt som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.

I det oprindelige lovforslag var det hensigten, at forhøjelsen af beløbsgrænsen skulle have virkning fra indkomståret 2004 og frem. Under behandlingen af lovforslaget blev dette ændret. Den forhøjede beløbsgrænse har herefter virkning for gaver, der gives i indkomståret 2005 og senere.

Tilbage til oversigt