Gavekort og moms

31. august 2006

SKAT har gennem en årrække haft uens praksis landet over, for så vidt angår tidspunktet for beregning af salgsmoms ved udstedelse af gavekort.

Nu har Skatterådet i et bindende svar afgjort, at der ikke skal beregnes salgsmoms ved udstedelsen af et gavekort. Salgsmomsen skal først beregnes, når gavekortet eventuelt indløses.

Hidtidig praksis

Den momsmæssige behandling af gavekort har ikke hidtil været beskrevet i lovgivning eller SKATs vejledninger.

Derfor har SKAT haft mulighed for at anlægge en uens praksis på landsplan, hvilket betyder, at nogle detailhandlere er blevet pålagt at beregne salgsmoms allerede ved udstedelsen af et gavekort, mens andre har kunnet vente med momsberegningen, til gavekortet faktisk blev indløst.

Skatterådets udtalelse

I en konkret sag har Skatterådet givet bindende svar om, at en butikskæde, som udsteder gavekort, der kan anvendes i samtlige kædens butikker, kan vente med at beregne salgsmoms, til gavekortene faktisk indløses.

Udstedelsen af gavekortet anses i realiteten kun for en ombytning af et betalingsmiddel (penge) til et andet betalingsmiddel (gavekort) i modsætning til en forudbetaling for en senere momspligtig leverance.

Skatterådet har i sagens natur kun behandlet den konkrete situation, men på grundlag af lovhenvisningerne i SKAT Hovedcenters udtalelse, som er optrykt i det bindende svar, kan det konkluderes, at indholdet af Skatterådets svar også kan anvendes i situationer, hvor gavekortet udstedes af samme detailhandlende, som også skal levere varen eller ydelsen ved indløsning af gavekortet.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt