Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

7. maj 2014

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven i forbindelse med uberettigede afskedigelser er skattefri, og arbejdsgiver har ikke fradragsret.

Skatterådets afgørelse

Sagen for Skatterådet angik en virksomhed, der som følge af den økonomiske situation var nødsaget til at afskedige en række medarbejdere. Udvælgelsen af de medarbejdere der blev afskediget, skete efter kriterier, der var fastlagt i en kollektiv overenskomst mellem virksomheden og en fagforening. Efter overenskomsten skulle der først ske afskedigelse af de medarbejdere, der havde opnået en bestemt alder, og som var berettiget til at få pension fra virksomheden.

De ”gamle” medarbejdere der blev afskediget, anlagde sag om forskelsbehandling på grund af alder. Ligebehandlingsnævnet tilkendte medarbejderne en godtgørelse som følge af forskelsbehandlingen.

SKAT gjorde i sin indstilling til Skatterådet gældende, at da godtgørelserne efter forskelsbehandlingsloven blev udbetalt i forbindelse med fratrædelsen af en stilling, skulle godtgørelsen betragtes som en fratrædelsesgodtgørelse og var dermed skattepligtig.

Skatterådet var derimod af den opfattelse, at godtgørelsen var skattefri for medarbejderne.

Skatterådet lagde vægt på, at der er tale om en godtgørelse, der har til formål at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderen har lidt ved forskelsbehandlingen. Endvidere fastslog Skatterådet, at arbejdsgiveren ikke har fradragsret for sådanne godtgørelser, da udgiften ikke kan anses for et udslag af en normal driftsrisiko.

Tilbage til oversigt