Grønne regnskaber

17. marts 2010

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har meddelt, at grønne regnskaber fremover skal indsendes til Miljøstyrelsen på følgende adresse:

Miljøstyrelsen
Att.: Camilla Trolle
Strandgade 29
1401 København K

Et digitalt indberetningssystem for grønne regnskaber er under udvikling af Miljøstyrelsen, og det forventes, at virksomhederne ultimo marts 2010 skal afgive deres miljøoplysninger via Virk.dk.

Virksomhederne vil modtage et orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen om det kommende indberetningssystem med links til bekendtgørelse, anmeldelse og indberetning samt præsentationsvideo i slutningen af marts.

Overførslen til Miljøstyrelsen medfører samtidig, at grønne regnskaber ikke fremover offentliggøres på CVR.dk. Miljøstyrelsen overtager pligten til at offentliggøre de grønne regnskaber.

Tilbage til oversigt