Håndværkerfradrag – betalingsfrister

18. juni 2012

Har man fået udført arbejde i 2011, der berettiger til håndværkerfradrag (servicefradrag), kan man få fradraget i 2011, selv om regningen først er betalt i januar eller februar 2012.

Man kan vælge, om man ønsker fradraget i 2011 eller 2012, men det er alt andet lige en fordel at tage fradraget i 2011, således at man i 2012 også har mulighed for at få fradrag, hvis man får yderligere arbejde udført, der berettiger til fradrag.

Er betaling sket i januar eller februar 2012, kan man fra og med den 20. juni 2012 på SKATs hjemmeside logge på TastSelv og vælge “Indberet servicefradrag” og derved få fradraget i 2011.

Elektronisk betaling

Hovedreglen er, at der kun er fradrag, når betalingen er sket elektronisk, det vil sige:

  • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
  • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal
  • Indbetalingskort (girokort).

For arbejde udført i 2011 er der dog også fradrag, selv om betaling er sket med check, når blot betalingen er sket senest den 28. februar 2012. Er betaling sket kontant, er der kun fradrag, hvis betalingen skete i juni 2011.

For at opnå fradrag for arbejde udført i 2012 skal betaling ske senest den 28. februar 2013. Da håndværkerfradraget ikke gælder i 2013, vil betaling den 1. marts 2013 eller senere betyde, at der ikke kan opnås fradrag, selv om arbejdet er udført i 2012.

Det er en betingelse for fradrag i 2012, at betalingen er sket elektronisk. Betaler man således med check eller kontant, får man ikke fradrag.

Tilbage til oversigt