Håndværkerfradrag i 2011

5. marts 2012

Nogle personer er kommet i klemme, fordi de i 2011 fik lavet arbejde, der berettigede til servicefradrag, men først fik regningen betalt i begyndelsen af 2012.

Andre har betalt regningen med check, og så er håndværkerregningen slet ikke fradragsberettiget.

Skatteministeren har nu varslet, at han vil hjælpe de personer, der er kommet i klemme på disse to punkter.

Arbejde udført i 2011, der er betalt senest den 29. februar 2012

Efter gældende regler er det en betingelse for fradrag i 2011, at arbejdet er udført og betalt senest den 31. december 2011.

Skatteministeren vil nu ændre reglerne, således at der er fradrag for arbejde udført i 2011, selv om regningen først er betalt i januar eller februar 2012.

Hvis arbejdet er betalt i januar eller februar 2012, kan man først indberette udgiften som et fradrag i 2011, når den nye lov er vedtaget. Indberetningen vil skulle ske i TastSelv. Der vil komme nærmere information herom senere.

Man kan selv vælge, om man ønsker fradraget i 2011 eller 2012.

Hvis man har indberettet udgiften som fradrag i 2012 (forskudsopgørelsen), men ønsker fradrag i 2011, vil man skulle slette indberetningen (ændring af forskudsopgørelsen 2012). Når det senere bliver muligt at indberette udgiften til fradrag i 2011, skal denne indberettes i TastSelv.

Arbejde udført i 2012, skal betales senest den 28. februar 2013

Også fristen for betaling af udgifter for arbejde udført i 2012 foreslås forlænget. Arbejde udført i 2012, skal betales senest den 28. februar 2013 for at få fradrag i 2012. Da servicefradraget ikke gælder i 2013, vil betaling den 1. marts 2013 eller senere betyde, at der ikke kan fås fradrag, selv om arbejdet er udført i 2012.

Betalt med check senest den 29. februar 2012

Efter gældende regler kan man ikke få servicefradrag, når arbejdet er betalt kontant eller med check. Det er en betingelse for at få fradrag, at betalingen sker elektronisk via indbetalingskort, bankoverførsel eller lignende.

Lovforslaget vil give personer, der har betalt med check senest den 29. februar 2012, ret til servicefradrag. Ved betaling den 1. marts 2012 eller senere opnås der ikke fradrag, hvis arbejdet er betalt med check.

Tilbage til oversigt