Husk fradragene!

24. januar 2014

Visse fradrag er ikke med på årsopgørelsen, og de skal derfor indtastes via TastSelv på SKATs hjemmeside.

Årsopgørelsen for 2013

For mange personer er de fleste oplysninger til selvangivelsen indberettet til SKAT. På baggrund af disse oplysninger laver SKAT en årsopgørelse, som kan ses i den personlige skattemappe på www.skat.dk/TastSelv Borger.

Årsopgørelsen for 2013 kan ses i den personlige skattemappe fra og med den 10. marts 2014. Det er først fra dette tidspunkt, at man kan indberette manglende fradrag mv. Her omtales tre fradrag, hvor forholdene er lidt anderledes end tidligere.

Fradrag for renteudgifter af privat gæld

I 2013 er det en betingelse for at få fradrag for renter af privat gæld, at man til SKAT oplyser CPR-nummer på långiver. Når man foretager indtastning af sådanne renteudgifter, skal der samtidig ske indtastning af CPR-nummer på långiver.

Fradrag for hustru- og børnebidrag

Fradrag for underholdsbidrag forudsætter, at SKAT kender CPR-nummer på modtageren. Sker opkrævningen af underholdsbidrag via Udbetaling Danmark, er der sket indberetning til SKAT. Er dette ikke tilfældet, skal bidragsyderen i forbindelse med indtastning af fradraget oplyse CPR-nummer på modtager.

BoligJobordningen

Betalte lønudgifter, der berettiger til fradrag efter BoligJobordningen, skal også indtastes på SKATs hjemmeside. Det er endnu uvist, hvornår det bliver muligt at foretage indberetningen.

Tilbage til oversigt