Hvornår er rejsegodtgørelsen skattefri?

20. juni 2011

Når en arbejdsgiver udsender en medarbejder til et midlertidigt arbejdssted, der ligger så langt fra den sædvanlige bopæl, at det ikke er muligt at overnatte hjemme, er medarbejderen på rejse (tjenesterejse). En sådan rejse giver mulighed for, at arbejdsgiveren kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse med de standardsatser, der fastsættes af Skatterådet.

Konkret vurdering

Ved vurderingen af, om en tjenesterejse giver mulighed for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, er det dog ikke udelukkende afstanden mellem arbejdspladsen og bopælen, der er afgørende for om betingelserne for at være på rejse skattemæssigt er opfyldt.

Der foretages efter praksis en konkret vurdering, hvori tillige indgår transporttid, arbejdsforhold, arbejdstid og arbejdsgiverens instruktioner til medarbejderen.

Dommen

Østre Landsret har netop afsagt en dom om en maskinarbejder, der var udsendt af arbejdsgiveren til at udføre fysisk krævende rørmontage. Maskinarbejderen mødte hver dag klokken 7.00 og den daglige arbejdstid udgjorde mellem 8½ og 9 ½ time inklusive frokostpause. Afstanden mellem bopælen og arbejdspladsen var cirka 100 kilometer, hvilket betød en samlet daglig transporttid på cirka 3 timer.

Dommen fra Østre Landsret var, at det var muligt for maskinarbejderen at overnatte på bopælen, hvorfor den udbetalte rejsegodtgørelse var skattepligtig.

Tidligere praksis

Fra tidligere praksis på området kan nævnes:

  • Hårdt fysisk arbejde i 10 timer om dagen, afstand mellem bopæl og arbejdsplads 100 kilometer og en samlet daglig transporttid på 3 timer. Her var betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse opfyldt.
  • Daglig arbejdstid på 12 timer med ”almindeligt” arbejde, afstand mellem bopæl og arbejdsplads 66 kilometer og en samlet daglig transport på 2 timer. Her var betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse ikke opfyldt.
Tilbage til oversigt