Ipad og multimediebeskatning

1. juni 2011

Et af de mest omdiskuterede og kritiserede elementer i den såkaldte Forårspakke 2.0 var multimediebeskatningen. Multimediebeskatningen blev en realitet fra og med 2010.

Har en medarbejder et eller flere multimedier til rådighed til privat benyttelse, udgør det skattepligtige beløb 3.000 kr. (2011) årligt. Ægtefæller, der af deres respektive arbejdsgivere får stillet et eller flere multimedier til rådighed for privat benyttelse, skal begge multimediebeskattes.

Multimediebeskatningen udgør som udgangspunkt 3.000 kr. for hver af ægtefællerne. Fra og med 2011 får ægtefæller dog en rabat på 25 %, forudsat at det samlede skattepligtige beløb for multimedierne udgør minimum 4.000 kr. Har begge ægtefæller haft multimedier til rådighed hele året, vil det skattepligtige beløb for hver ægtefælle udgøre 2.250 kr. i 2011.

Multimedieskatten er den samme, om man har et eller flere multimedier til rådighed.

Appel Ipad, Samsung Galaxy og lignende hører til de seneste skud på stammen, når det gælder multimedier.

Bliver en medarbejder allerede multimediebeskattet, kan det være fristende med eksempelvis en Appel Ipad, da et yderligere multimedie ikke udløser ekstraskat. Hvis nu arbejdsgiver ikke ønsker ekstraudgifter, kan en Ipad måske indgå i den næste lønforhandling, således at der ikke bliver tale om ekstraudgifter for arbejdsgiveren. Dette kaldes også en bruttotrækordning.

Bindende svar

Skatterådet har for nylig afgivet et bindende svar vedrørende en Ipad, herunder finansiering via en bruttotrækordning.

I sagen for Skatterådet var der en klar arbejdsmæssig begrundelse for anskaffelse af en Ipad til visse medarbejdere. Skatterådets svar var derfor, at en Ipad faldt ind under multimediebeskatningen, også selv om medarbejderen tillige havde en bærbar computer, da der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for begge multimedier. Ved svaret blev det lagt til grund, at de øvrige multimedier i form af bærbar computer mv. ikke var finansieret via en bruttotrækordning.

I mange tilfælde må det formodes, at det kan være svært at finde en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at man ud over en bærbar computer også arbejdsmæssigt har brug for en Ipad. I sagen for Skatterådet skulle Ipad’en bruges ude i ”marken” til at udføre forskellige former for måle- og verifikationsopgaver med mobildataopkobling til arbejdsgiverens netværk. Fordelen ved Ipad’en var blandt andet, at den var let og mobil til det konkrete arbejde, og kunne anvendes en hel dag uden opladning.

Det er værd at bemærke, at Skatterådet kunne godkende en bruttotrækning, men forudsatte, at de øvrige multimedier ikke var finansieret via en bruttotrækordning. Der foreligger adskillige afgørelser, hvor Skatterådet har godkendt bruttotrækordninger for bærbare computer og telefoner, men det er alt andet lige sværere at dokumentere, at der er en arbejdsmæssig begrundelse for et multimedie, når medarbejderen selv skal finansiere godet.

Tilbage til oversigt