Iværksætterselskaber

7. oktober 2013

Erhvervsstyrelsen har den 4. oktober 2013 meddelt, at det fra den 1. januar 2014 bliver muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med én krone i kapitalejertilskud.

De ændrede kapitalkrav er en del af den revision af selskabsloven, som Folketinget gennemførte i foråret.

Erhvervsstyrelsens it-systemer har skullet tilpasses de nye muligheder. Det betød, at der på tidspunktet for vedtagelsen af lovforslaget ikke var fastsat en ikrafttrædelsesdato.

Erhvervsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at der til november vil blive udsendt en vejledning om stiftelse af iværksætterselskaber. Samtidig træder det nedsatte kapitalkrav for anpartsselskaber i kraft, således at et anpartsselskab kan stiftes med en indskudskapital på 50.000 kr. i stedet for de gældende 80.000 kr.

Hovedparten af de øvrige ændringer, som indgår i revisionen af selskabsloven, træder også i kraft ved årsskiftet.

Læs mere om de nye muligheder på Erhvervsstyrelsens hjemmeside – brugt linket til højre her på siden.

Erhvervsstyrelsens hjemmeside
Tilbage til oversigt