Julegaver til medarbejdere

19. april 2018

Selv om der er længe til jul, er man rundt omkring i virksomhederne mange steder i fuld gang med at planlægge og bestille årets julegaver til medarbejderne.

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige, og beskattes på samme måde som løn. Efter praksis gælder det dog ikke naturaliegaver i anledning af jul eller nytår, hvis gavens værdi ikke overstiger 700 kr.

Gaver i form af kontanter beskattes altid, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat.

Vælger arbejdsgiveren, at årets julegave skal bestå at 3 flasker vin og en æske chokolade, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 700 kr.

Gavekort

Består julegaven af et gavekort, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af gavekortets værdi, også selv om værdien maksimalt udgør 700 kr. Men i praksis er det accepteret, at et gavekort kan sidestilles med en naturaliegave, forudsat at gavekortet kun kan anvendes til køb af ting, som arbejdsgiveren på forhånd har udpeget.

Vælger arbejdsgiveren at indkøbe ”Byens gavekort” til en værdi af maksimalt 700 kr., der kan bruges i mange af byens butikker, er praksis klar – medarbejderen er skattepligtig af gavekortets pålydende.

Fra praksis kan også nævnes et svar fra Skatterådet. Der var tale om en julegave til medarbejderne i form af et elektronisk betalingskort. Arbejdsgiveren ønskede at udstede et elektronisk betalingskort på 500 kr. til samtlige medarbejdere. Betalingskortet kunne udelukkende anvendes i arbejdsgiverens egne butikker og restauranter. Det ville ikke være muligt at få betalingskortet konverteret til kontanter. Skatterådet svarede, at selv om det elektroniske betalingskort kun gav mulighed for køb hos arbejdsgiveren, havde kortet en så bred anvendelsesmulighed, at dette måtte sidestilles med et almindeligt gavekort. Årets julegave ville dermed være skattepligtig for medarbejderne.

Har gavekortet derimod et begrænset anvendelsesområde, er medarbejderen skattefri, når værdien er maksimalt 700 kr. Fra praksis kan nævnes følgende afgørelser:

Landsskatteretten har taget stilling til, om en medarbejder var skattefri af årets julegave, selv om medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Der var tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren udvalgte 25 forskellige gaver, og betalte gaverne på forhånd. Den enkelte medarbejder kunne herefter selv vælge, hvilken gave der skulle være årets julegave. Gaven kunne ikke ombyttes til kontanter. Årets gave var skattefri, idet konceptet måtte sidestilles med en naturaliegave, og værdien maksimalt udgjorde 700 kr.

I en anden sag påtænkte en arbejdsgiver, at årets julegave til medarbejderen skulle være et gavekort til en bestemt restaurant, og værdien af gavekortet ville maksimalt være 700 kr. Gavekortet gav ret til at vælge mellem 3 forskellige menuer (sammensat af arbejdsgiveren på forhånd) på restauranten. Gavekortet skulle udstedes til den enkelte medarbejder, og kunne ikke ombyttes til kontanter. Skatterådets svar var, at der var skattefrihed for årets julegave.

Indberetning

Er julegaven ikke skattefri for medarbejderen, skal arbejdsgiveren foretage indberetning til SKAT.

Tilbage til oversigt