Julegaver til medarbejderne

29. oktober 2014

Kontanter og gavekort er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Et gavekort til medarbejderne kan dog være skattefrit, hvis gavekortet højst har en værdi på 800 kr. og et begrænset anvendelsesområde.

Praksis

Fra praksis kan nævnes følgende eksempler, hvor gavekortet mv. er blevet sidestillet med en naturaliegave og dermed skattefrit, da værdien ikke oversteg 800 kr.:

  • Medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Arbejdsgiveren havde på forhånd udvalgt de 25 gaver.
  • Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav medarbejderen ret til at vælge mellem tre forskellige menuer.
  • Et oplevelsesbevis, der gav adgang til én hotelovernatning for to personer inklusive morgenmad alternativt to overnatninger på en campingplads. Oplevelsesbeviset kunne benyttes på en lang række hoteller og campingpladser.

Fælles for alle de nævnte eksempler er, at gavekortet mv. ikke kunne ombyttes til kontanter.

Selv om gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter viser praksis dog, at ikke alle gavekort, hvor der kan vælges mellem forskellige naturalier, er skattefri efter den særlige julegaveregel.

I en konkret sag påtænkte en virksomhed at give medarbejderne et gavekort med en værdi på maksimalt 800 kr. Medarbejderen kunne på en hjemmeside vælge mellem en bred vifte bestående af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, wellness, adgang til diverse sportsaktiviteter mv. Flere gavekort kunne anvendes samlet til en enkelt aktivitet. Her var viften for bred, og Skatterådet udtalte, at gavekortet var skattepligtigt, selv om beløbsgrænsen på 800 kr. ikke blev overskredet.

Beløbsgrænse på 1.100 kr.

Faktisk kan julegaven, når der er tale om naturalier eller gavekort, der kan sidestilles med naturalier, koste op til 1.100 kr., uden at medarbejderen skal beskattes af gavens værdi. Det er dog en forudsætning for skattefrihed, at medarbejderen ikke i årets løb har modtaget andre smågaver omfattet af den særlige bagatelgrænse på 1.100 kr.

Så vil man være helt sikker på, at julegaven ikke skal beskattes, skal den højst have en værdi på 800 kr.

Tilbage til oversigt