Julegaver

5. december 2007

Enhver form for “vederlag i penge” i forbindelse med personlige arbejdsforhold skal som udgangspunkt beskattes.

Gaver fra arbejdsgiveren er derfor i realiteten skattepligtige hos medarbejderen. Beløbet beskattes som personlig indkomst, og der skal lønoplyses.

Årlige gaver i anledning af jul eller nytår beskattes imidlertid efter praksis normalt kun, hvis markedsværdien overstiger 500 kr. Kontanter (herunder gavecheck) eller gavekort beskattes fuldt ud.

Skattefriheden er således betinget af, at gaven gives i form af “naturalier” – det vil sige alt andet end penge.

Når gavekort er gjort skattepligtigt på samme niveau som kontanter, er det begrundet i,

  • at gavekortet kan veksles til kontanter og,
  • at gavekortet giver samme muligheder som kontanter, hvilket vi sige friheden til at vælge varer og/eller forretning.

Bindende svar fra Skatterådet

I et nyt bindende svar fra Skatterådet har rådet taget stilling til, om medarbejdere er skattepligtige af en julegave bestående af et såkaldt “X-kort” med 500 kr. til investering i afrikanske projekter via X-portalen.

Kort fortalt er der tale om et projekt, hvor der tilbydes et julegavekort (X-kortet) til virksomheder, som de i stedet kan bruge som julegave til deres ansatte. Idéen er, at i stedet for at modtage en tingsgave på 500 kr. indbetaler arbejdsgiveren beløbet på 500 kr. på en lukket konto. Medarbejderen får som bevis herpå et X-kort. Pengene kan ikke hæves på X-kortet, før pengene har været investeret i et afrikansk projekt med deraf følgende risiko for at tabe pengene.

Inspirationen til projektet er kommet fra nobelprismodtageren fra 2006, Muhammed Younus, der via små lån ønskede at fremme økonomisk og social fremgang i ulande.

Skatterådet konkluderer i sit svar, at X-kortet har karakter af et gavekort, som medarbejderen skal beskattes af, idet kortet giver ret til køb af en investering i et af de projekter, der er tilgængelige via portalen.

Herudover er det Skatterådets opfattelse, at julegaven får karakter af rede penge, efter kortet er anvendt og tilbagebetalingsperioden er udløbet, idet medarbejderen kan trække kontanter ud, betinget at projektet er gået godt.

Skatterådet fandt således ikke hjemmel til at undlade beskatning i det konkrete tilfælde.

Tilbage til oversigt