Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

14. november 2014

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der forlænger fristen med reduceret afgift på kapitalpension, og foreslår endvidere reduceret afgift på opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Reduceret afgift på kapitalpension i endnu ét år

Den i 2013 og 2014 reducerede afgift på kapitalpension skal efter det fremsatte lovforslag også gælde i 2015. Det betyder, at:

  • Ved normaludbetaling af en kapitalpension i 2015 skal der betales en afgift på 37,3 % i stedet for en afgift på 40 %
  • Ved overførsel af en kapitalpension til en aldersopsparing i 2015 skal der betales en afgift på 37,3 % i stedet for 40 %
  • Ved udbetaling af en kapitalpension i utide (før opnåelse af pensionsalder) udgør afgiften i 2015 49,84 % i stedet for 52 %.

Der gælder dog en lavere afgiftssats for værdien af pensionen den 31. december 1979.

Reduceret afgift på opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

730.000 danskere har en samlet opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond på 54,5 mia. kr. I perioden 1977-79 blev lønmodtagere tvunget til denne opsparing.

Opsparingen kan udbetales, når opspareren fylder 60 år. Opsparingen kan også udbetales i andre situationer, eksempelvis ved tilkendelse af førtidspension og flytning til udlandet. Ved udbetaling af indeståendet skal der betales en afgift på 40 %, dog er der en ”ubetydelig” del (værdien den 31. december 1979), hvor afgiften kun udgør 25 %.

Den normale afgift på 40 % vil efter lovforslaget blive nedsat til 37,5 %, og afgiften på 25 % foreslås nedsat til 22,5 %. De reducerede afgiftssatser gælder i hovedtræk, når:

  • Personer, der allerede opfylder betingelserne for udbetaling, anmoder om at få opsparingen udbetalt
  • Personer, der fylder 60 år den 1. april 2015 eller senere eller i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling, anmoder om udbetaling senest ét år efter ”begivenheden”
  • Opsparingen vælges overført til en aldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Betingelserne for udbetaling er allerede opfyldt

Den reducerede afgiftssats gælder for:

  • Personer, der er fyldt 60 år senest den 31. marts 2015, og
  • Andre personer, der senest den 31. marts 2015 opfylder betingelserne for at opsparingen udbetalt,

når anmodning om udbetaling indgives til Lønmodtagernes Dyrtidsfond i perioden i perioden 1. april – 31. december 2015.

Betingelserne for udbetaling opfyldes senere

Den reducerede afgiftssats gælder for:

  • Personer, der fylder 60 år den 1. april 2015 eller senere, og
  • Andre personer, der opfylder betingelserne for at få opsparingen udbetalt den 1. april 2015 eller senere,

når anmodning om udbetaling indgives til Lønmodtagernes Dyrtidsfond senest ét år efter, at betingelsen for udbetaling er opfyldt.

Opsparingen vælges overført til en aldersopsparing

Hvis personen opfylder betingelserne for udbetaling til de reducerede afgiftssatser, men ikke ønsker opsparingen udbetalt, kan han i stedet anmode Lønmodtagernes Dyrtidsfond om afgiftsberigtigelse og overførsel af beløbet til en aldersopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aldersopsparingen vil være skatte- og afgiftsfri ved udbetalingen.

Tilbage til oversigt