Leasing af drømmebilen

16. oktober 2014

Reglerne om beskatning af fri bil for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, er de samme, uanset om bilen er købt eller leaset. Men kan det alligevel være en skattemæssig fordel at lease bilen?

Virksomhedsordningen og en leaset bil

Rygter siger, at virksomhedsejeren kan opnå en meget lav netto leasingydelse, når skatte- og momsbesparelserne indregnes. I nogle tilfælde helt ned til 1.000 kr. pr. måned for biler i Mercedes-klassen. Fremgangsmåden er den, at leasingaftalen indgås af virksomheden, og senere føres bilen ud af virksomhedsordningen.

Eksempel

  • En virksomhed under virksomhedsordningen indgår den 1. december 2014 en leasingkontrakt for 12 måneder
  • Ved leasingkontraktens indgåelse forudbetales leasingydelsen for de 12 måneder
  • Bilen bruges såvel erhvervsmæssigt som privat af virksomhedsejeren
  • Den 1. januar 2015 udtages bilen af virksomhedsordningen
  • Ved leasingkontraktens udløb afleveres bilen tilbage til leasinggiver.

Virksomhedsejeren skal beskattes af fri bil for én måned i 2014. I 2015 indgår bilen ikke længere i virksomheden, og virksomhedsejeren skal selvfølgelig ikke beskattes af fri bil.

Hvad sker der med den forudbetalte leasingydelse?

I virksomheden skal der indtægtsføres den del af den fratrukne leasingydelse, der overstiger forskellen mellem bilens handelsværdi ved indgåelse af leasingaftalen (1. december 2014) og bilens handelsværdi, når den tages ud af virksomhedsordningen (1. januar 2015). Er der eksempelvis fratrukket 300.000 kr. i leasingydelse, og er bilens værdi ved indgåelse af leasingaftalen 800.000 kr. og ved overførsel fra virksomhedsordningen 640.000 kr., skal der i virksomheden indtægtsføres 140.000 kr. (300.000 kr.-160.000 kr.).

Værdiansættelse af bilen

Men det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvor stor nedgangen i handelsværdien er på én måned eller den periode, som bilen nu måtte have været placeret under virksomhedsordningen. Den er jo næppe proportional!

Værditabet på en spritny bil, der ruller ud på landevejen for første gang, er som bekendt stort, hvilket alt andet lige betyder, at man skattemæssigt kan få fradrag for en del af leasingudgiften, som reelt vedrører perioden efter at bilen er udtaget af virksomhedsordningen.

Er virksomhedsejeren derudover så heldig, at han kører mange erhvervsmæssige kilometer i bilen, kan han efter bilens overgang til privatøkonomien få en stor skattefri kørselsgodtgørelse. Den skattefri godtgørelse kan måske dække den leasingudgift, han ikke fik fradrag for, eller måske er den skattefri kørselsgodtgørelse større end det beskattede beløb. Så er der pludselig overskud ved at køre rundt i en Mercedes. En drøm gik i opfyldelse!

Det springende punkt for den givtige forretning er, hvordan man overbeviser SKAT om det store værditab i den periode, hvor bilen har været i virksomhedsordningen. Det bliver i sidste ende virksomhedsejeren, der skal bevise bilens værditab.

Det sidste ord i denne sag er næppe sagt eller skrevet. Det kan vel næppe udelukkes, at der kommer nogle skattesager og/eller der lovgivningsmæssigt bliver grebet ind.

Tilbage til oversigt