Leasingbil

9. maj 2011

Reglerne om beskatning af værdi af fri bil er principielt de samme, uanset om bilen er købt eller leaset.

Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25 % af den del af bilens værdi (beregningsgrundlaget), der ikke overstiger 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.) og 20 % af værdien ud over 300.000 kr. Det beregnede beløb forhøjes med et miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift.

Køber arbejdsgiveren en nyindregistreret bil i 2011, udgør beregningsgrundlaget bilens nyvognspris i perioden 2011-2013. Fra og med 2014 er beregningsgrundlaget 75 % af nyvognsprisen.

Leasing

Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset bil til rådighed for en medarbejder, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingaftalens indgåelse. 75 %’ reglen gælder også for leasede biler.

Beregningsgrundlaget for værdi af fri bil er imidlertid ikke den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt for bilen, men leasingselskabets nyvognspris, når bilen ved leasingaftalens indgåelse højst er 3 år gammel regnet fra første indregistrering. Det betyder, at hvis leasingselskabet kan købe en ny bil billigere end arbejdsgiveren, er det leasingselskabets nyvognspris, der skal anvendes som beregningsgrundlag for værdi af fri bil.

Eksempel

Leaser arbejdsgiveren den 1. maj 2011 en nyindregistreret bil, udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil for perioden 2011-2013 leasingselskabets nyvognspris. Har leasingaftalen en løbetid på 3 år, skal medarbejderen i 2014 frem til den 30. april anvende 75 % af nyvognsprisen som beregningsgrundlag for værdi af fri bil.

Hvis arbejdsgiveren vælger at forlænge leasingaftalen ændres beregningsgrundlaget for værdi af fri bil fra og med den 1. maj 2014. Bilen er ved starten af den nye leasingaftale mere end 3 år gammel, og derfor udgør det fremtidige beregningsgrundlag for værdi af fri bil bilens markedsværdi den 1. maj 2014, idet indgåelse af en ny leasingaftale sidestilles med den situation, hvor arbejdsgiveren køber en brugt bil, der på købstidspunktet er mere end 3 år gammel.

Tilbage til oversigt