Listesystemet

22. februar 2011

Ifølge en planlagt ændring momsbekendtgørelsen ændres Listesystemet således, at en lang række virksomheder skal listeangive månedligt. Dette vil bl.a. omfatte alle månedsafregnende virksomheder og virksomheder med en kvartalsvis momsfri vareomsætning på mere end 800.000 kr.

Hidtil har det været hensigten, at de nye angivelsesperioder skulle indføres med virkning fra 1. april 2011 samtidig med, at SKAT igangsatte et nyt Listesystem, kaldet ” EU-salg uden moms”.

På grund af systemtekniske overvejelser, har SKAT orienteret om, at igangsættelsen af det nye system muligvis udsættes til 1. juli 2011 – eventuelt til 1. oktober 2011.

Indtil det nye system træder i kraft, skal der indberettes som hidtil – det vil sige kvartalsvis i det nuværende Listesystem.

De nye regler – kort

Når det nye system igangsættes vil der ske følgende ændringer i forhold til i dag:

  • Oplysningen om momsfrit varesalg i andre EU-lande på momsangivelsen opdeles i en oplysning om ”listevarer” og ”ikke-listevarer”.
  • Indberetningsfristen til “EU-salg uden moms”, vil blive den 25. i måneden efter den periode, angivelsen dækker.
  • Alle virksomheder vil som udgangspunkt blive registreret til månedlig angivelse, men vil direkte i det nye system elektronisk kunne anmode om at ændre angivelsesperiode.

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, Skatteekstrakten

Tilbage til oversigt