Messer og konferencer i EU-lande

24. januar 2011

Fra og med den 2011 er reglerne for moms af ydelser vedrørende afholdelse af messer og konferencer mv. i et andet EU-land ændret.

Med virkning fra den 1. januar 2011 skal ydelser vedrørende messer, konferencer og kurser momsbelægges i det land, hvor køberen af ydelsen er hjemmehørende. Det betyder eksempelvis, at en dansk virksomhed, der lejer en stand på en messe i udlandet, ikke længere skal betale moms til arrangøren, men i stedet afregne dansk moms af standlejen.

Er der imidlertid tale om salg af adgang til de omtalte arrangementer og ydelser i tilknytning hertil, er leveringsstedet dér, hvor arrangementerne rent faktisk finder sted. En messearrangør er derfor underlagt de regler, der gælder i det land, hvor arrangementet afholdes. Er arrangementet momspligtigt dér, skal arrangøren altid opkræve moms af f.eks. entrébetalingen. Det gælder uanset, om køberen er en momsregistreret virksomhed eller en privatperson.

Tilbage til oversigt