Miljøtillæg ved beskatning af fri bil

17. september 2012

Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.), og 20 % af værdien ud over 300.000 kr.

Det beregnede beløb forhøjes med et miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift eller vægtafgift, hvis bilen ikke er omfattet af reglerne om ejerafgift. Miljøtillægget er inklusive tillæg for dieselbiler uden partikelfilter, men eksklusive udligningsafgift (dieselbiler) og privatbenyttelsestillæg.

På SKATs hjemmeside kan man finde følgende eksempel:

 

Eksempel

Bilen er 4 år når du får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi beregnes dog som minimum 160.000 kr. Årlig ejerafgift er på 5.000 kr.

Værdi

160.000 kr. (som er minimum)

Miljøtillæg

    5.000 kr.

Skattemæssig værdi i alt

165.000 kr.

Skat af 25 pct. af værdien:

165.000 x 25
100

  41.250 kr.

Du skal altså beskattes af 41.250. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre for dig, afhænger af din skatteprocent. Beløbet 41.250 vil indgå i rubrikken for lønindkomst på din årsopgørelse.

 

 

Eksemplet er forkert, da miljøtillægget kun indgår med 25 % og ikke det fulde beløb. Det betyder, at beskatningsgrundlaget for fri bil i eksemplet skal være 45.000 kr. (25 % af 160.000 kr. + 5.000 kr.).

Fra 1. januar 2013 forventes det, at miljøtillægget skal tillægges beskatningsgrundlaget med 150 %, hvilket i ovennævnte eksempel vil betyde et beskatningsgrundlag på 47.500 kr.

Tilbage til oversigt