“Misbrug” af virksomhedsordningen

11. juni 2014

Folketinget har i dag stoppet muligheden for at stille sikkerhed for privat gæld i aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, ligesom det ikke længere er muligt at spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ.

Lovforslag fremsat i Folketinget i dag

Nogle kalder den 11. juni for Fandens fødselsdag. Traditionen om at kalde henholdsvis den 11. juni og den 12. december for Fandens fødselsdag opstod tilbage i 1888 eller måske stammer traditionen helt tilbage fra 1656.

Virksomhedsordningen har eksisteret i mere end 25 år og været anvendt til glæde og gavn for mange. Virksomhedsordningen eksisterer fortsat næsten uændret, men muligheden for at lånefinansiere sit privatforbrug via virksomhedsordningen er indskrænket væsentligt med det lovforslag, som Skatteministeren i dag har fremsat i Folketinget. Så derfor vil mange måske synes, at det er Fandens fødselsdag i dag!

Lovforslaget indhold er i hovedtræk følgende:

  • Selvstændigt erhvervsdrivende kan fra og med den 11. juni 2014 kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.
  • Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fra og med den 11. juni 2014 stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet.
  • Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 procentpoint med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.

For selvstændige der den 11. juni 2014 anvender virksomhedsordningen, og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en eventuel sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.

Tilbage til oversigt