Modernisering af selskabslovgivningen

28. november 2008

Det forventes, at der i februar 2009 fremsættes et nyt lovforslag, der skal modernisere selskabslovgivningen i Danmark.

Baggrunden for lovforslaget vil være en betænkning fra Udvalget til Modernisering af Selskabsretten. Hele betænkningen kan ses på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside – brug linket til højre her på siden.

Nyheder

I betænkningen lægges der bl.a op til følgende:

  • Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven sammenlægges til én lov – en række nye begreber (bl.a. “kapitalselskab” og “ejerbevis”) introduceres som følge heraf.
  • Intet kapitalkrav i anpartsselskaber. Ved stiftelse af et anpartsselskab skal der ikke længere indskydes minimum 125.000 kr. i selskabet. Man skal i stedet vurdere, om kapitalen er passende i forhold til den form for virksomhed, man ønsker at drive.
  • Begrænset indbetaling af selskabskapitalen. I aktieselskaber og anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 500.000 kr. vil der alene være krav om indbetaling af 25 % af den samlede selskabskapital.
  • Selvfinansiering og aktionærlån bliver en mulighed indenfor selskabets frie reserver (under visse yderligere betingelser).
  • Frit valg af ledelsesform. Selskaberne får fremover frihed til at vælge, om de vil organisere sig med en bestyrelse og en direktion, eller om de i stedet for en bestyrelse vil etablere et tilsynsråd, der alene har til opgave at føre tilsyn med direktionen.
  • Fleksibilitet i reglerne om medarbejderrepræsentation. Som udgangspunkt bevares de gældende regler, men der bliver mulighed for, at ledelsen og medarbejderne i enighed kan fravige hovedparten af disse regler.

Høring

Økonomi- og Erhvervsministeren har sendt betænkningen i høring. Når høringsperioden er udløbet (5. januar 2009), forventes lovforslaget som nævnt ovenfor fremsat.

Betænkning - Modernisering af selskabsretten
Tilbage til oversigt