Moms af applikationer til mobiltelefoner

4. oktober 2010

Skatterådet har for nylig afgivet bindende svar om momspligt i forbindelse med salg af applikationer til mobiltelefoner – i det konkrete spørgsmål applikationer til iPhones, der sælges via iTunes.

Rådet konkluderer, efter indstilling fra SKAT, at spørger ikke skal afregne dansk moms af indtægterne. Det bindende svar kan hentes via linket til højre på denne side.

Spørgsmålet

Udviklerens kontrakt med Apple indebærer, at Apple:

  • Fungerer som formidler af programmet – og at Apple dermed ikke erhverver ejerskab til dette. I kontrakten mellem udvikleren og Apple er dette formuleret som, at ”spørger har udnævnt Apple samt Apples tilknyttede selskaber som agent og kommissionær, med henblik på markedsføring af programmet og levering af programmet til slutbrugeren”
  • Ikke har ansvar for installation eller brug af programmet hos slutbrugeren, og ikke har produktansvar eller ansvar for fejl eller mangler
  • Er ansvarlig for afregning af moms for salg af programmet til slutbrugeren i 30 oplistede lande, men at Apple ikke vil være ansvarlig for afregning af moms i forbindelse med salg af programmet til yderligere 60 i kontrakten opregnede lande. I den konkrete udbydes programmet i alle de lande det er muligt, dvs., alle 90 opregnede lande
  • Skal holdes skadesløs af udvikleren, hvis køberen af applikationen fortryder købet og kræver sin betaling tilbage

Den første ”bullit” kan forekomme i direkte modstrid med de to efterfølgende, for ”Hvorfor skal Apple afregne moms af et salg, som formelt er foretaget af udvikleren?”

Momsloven har dog taget højde for situationen, idet en formidler af ydelser i eget navn men for fremmed regning – i henhold til momslovens § 4, stk. 4 – anses for selv at foretage leverancen til den endelige køber af ydelsen.

Den fjerde ”bullit” bliver dermed uhyre vigtigt. Bestemmelsen medfører nemlig, at ansvaret for momsafregningen ud fra et dansk synspunkt flyttes til Apple – og det gælder reelt også for de lande, hvor Apple har frasagt sig ansvaret for afregning af momsen.

Konsekvensen bliver, at udvikleren ikke skal afregne dansk moms af salget.

Praktisk betydning

Det bindende svar har naturligvis en umiddelbar og klar relevans for det hastigt voksende marked for udvikling af applikationer til mobiltelefoner. Et marked, der ikke er begrænset til iPhones, men som omfatter alle de såkaldte smartphones, dvs. telefoner med funktionalitet som en personlig computer.

Det interessante i denne forbindelse er, at udviklingen ikke er forbeholdt de allerede etablerede softwarehuse, men i stort omfang også varetages af fritidsudviklere.

Derudover er svaret en påmindelse om at være opmærksom på de momsmæssige problemstillinger ved formidling af ydelser – enten når der, som i dette tilfælde, kan være tale om

  • at kunne fritage leverancen og dermed undgå en betydelig økonomisk og/eller administrativ belastning, eller
  • at den formidlede ydelse i sig selv er momsfri.

Det er således på ingen måde ligegyldigt, hvordan både det produktmæssige og økonomiske ansvar fordeles mellem formidler og den egentlige leverandør.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, ansvarshavende redaktør, Momsmail

Bindende svar fra Skatterådet
Tilbage til oversigt