Momsnyt

1. oktober 2002

Kontrol af momsregistreringsnumre

Flere og flere danske virksomheder handler med virksomheder i andre EU-lande. For at fakturere eksport momsfrit skal man:

  • fysisk transportere varen til et andet EU-land
  • anføre kundens gyldige momsregistreringsnummer på den faktura,der følger varen

Momsnummeret kan nu kontrolleres elektronisk via Told og Skats hjemmeside.

Momsfradrag på personvognsleasing

EU har stadig ikke gennemført de ventede ændringer af 6. og 8. momsdirektiv.

Ændringerne får betydning for refusion af moms på omkostninger, herunder omkostninger afholdt i andre EU-lande.

Indtil da kan man kun fradrage moms vedrørende drift af personvogne i forbindelse med leasing af disse i mere end 6 måneder ad gangen.

Beregningsgrundlaget for momsfradraget er 2% pr. måned af den registreringsafgift, der er betalt her i landet.

Efter 3 år falder grundlaget til 1% pr. måned. Momsen beregnes med 25% af grundlaget. Det er en forudsætning,at personvognen årligt anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt.

Momsfradrag for rådgiveromkostninger

Der har været en del debat om og afgørelser vedrørende spørgsmålet om momsfradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb og salg af aktier/kapitalandele i andre virksomheder.

Blandt andet er en række holdingselskaber blevet frakendt retten til momsfradrag.

Dette er sket dels med henvisning til, at de ikke i sig selv driver momspligtig virksomhed, og dels med henvisning til, at køb og salg af kapitalandele ikke i sig selv er momspligtige aktiviteter.

I en ny kendelse fra juni måned sætter Landsskatteretten nogle forhold på plads.

For det første bør man overveje at lade holdingselskabet fællesregistrere med de driftsselskaber, selskabet ejer 100% i form af datterselskaber.

For det andet slås det fast, at det selskab, der afregner fællesmomsen, kan henføre momsen vedrørende rådgiverudgiften til generelle omkostninger.

Momsen kan således refunderes alt efter, om de fællesregistrerede virksomheder udfører momspligtige aktiviteter eller ej.

Moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelser med mere er dog fortsat ikke fradragsberettigede.

Grænsen for “store virksomheder” er hævet

Ved at hæve grænsen for store virksomheder fra en årlig omsætning på over 10 mio. kr. til en årlig omsætning på over 15 mio. kr. vil færre virksomheder være omfattet af reglerne om månedsvis momsafregning og indsendelse af momsangivelse den 25. i måneden efter momsperioden.

I stedet vil disse virksomheder overgå til kvartalsvis momsafregning samt en angivelsesfrist på 1 måned og 10 dage efter udløbet af momsperioden.

Der er særlige overgangsregler for at føre virksomhederne fra måneds- til kvartalsafregning. Det er et krav, at virksomheden tidligere har angivet og indbetalt momsen rettidigt.

ToldSkat
Tilbage til oversigt