Multimedier

27. august 2010

Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon og internet, herunder oprettelsesudgifter og selve telefonen.

Har en person et eller flere multimedier til rådighed for privat benyttelse, udgør beskatningen 3.000 kr. årligt (2010). Hovedreglen er, at hvis et multimedie befinder sig på medarbejderens bopæl, skal medarbejderen beskattes.

Ægtefæller

Ægtefæller, der af deres respektive arbejdsgivere har fået stillet et eller flere multimedier til rådighed til privat benyttelse, skal begge beskattes af 3.000 kr. årligt. Beskatningen på 2 x 3.000 kr. årligt (2010) gælder også, hvis ægtefællerne har samme arbejdsgiver, og begge eksempelvis har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. Er kun den ene af ægtefællerne ansat i virksomheden, og betaler denne arbejdsgiver for såvel medarbejderens mobiltelefon som ægtefællens mobiltelefon, skal medarbejderen multimediebeskattes af 3.000 kr. årligt (2010) og tillige beskattes af arbejdsgiverens faktiske udgift til ægtefællens mobiltelefon.

Har medarbejderen fået stillet en computer til rådighed på den private bopæl, skal medarbejderen multimediebeskattes af 3.000 kr. årligt (2010). Der skal ikke ske yderligere beskatning, selv om ægtefællen eller børn anvender computeren.

En medarbejder kan af arbejdsgiveren få stillet to computere til rådighed for privat benyttelse, hvis der er en reel arbejdsmæssig begrundelse herfor, og der skal alene ske multimediebeskatning af medarbejderen med 3.000 kr. årligt (2010). Er der ikke nogen arbejdsmæssig begrundelse for eksempelvis computer nummer to, skal medarbejderen alt andet lige multimediebeskattes af 3.000 kr. årligt (2010) og beskattes af arbejdsgiverens faktiske udgift til computer nummer to.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Reglerne om multimediebeskatning gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende, herunder medarbejdende ægtefælle. Hvis en selvstændigt erhvervsdrivende og en medarbejdende ægtefælle driver virksomheden fra den private bopæl, må det næsten anses for uundgåeligt, at begge ægtefæller bliver beskattet af 3.000 kr. årligt (2010)./font>

Tilbage til oversigt