Multimedieskatten afskaffes

11. november 2011

I regeringsgrundlaget står, at multimedieskatten skal afskaffes. I oplægget til finansloven og supplerende bilag fra skatteministeren er det ligeledes anført, at multimedieskatten skal afskaffes, men at der i stedet indføres beskatning af fri telefon på 3.000 kr. årligt.

Hvad er forskellen?

Af skatteministerens bilag kan udledes en række forhold om beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon, computer og internetadgang. 

Telefon

Fri telefon skal beskattes med et fast beløb pr. år på 3.000 kr.

En arbejdsgiverbetalt telefon, der skal anvendes erhvervsmæssigt, vil ikke udløse beskatning, selv om der foretages enkeltstående opkald til hjemmet.

Hvis en medarbejder går ned i løn mod til gengæld at få fri telefon, vil dette normalt medføre, at medarbejderen skal beskattes af fri telefon med 3.000 kr. årligt, da telefonen så må antages også at måtte bruges privat.

Har ægtefæller hver en arbejdsgiverbetalt telefon, der må anvendes privat, skal de så begge beskattes af 3.000 kr. årligt?

Dette spørgsmål er ikke direkte besvaret i det foreliggende materiale, men det er anført, at for de personer, der i dag har fri telefon, vil en afskaffelse af multimedieskatten ikke have betydning. Heraf kan nok udledes, at begge skal beskattes af 3.000 kr. årligt. Men hvad med ægtefællerabatten på 25 %, som gælder for multimedieskatten?

Det fremgår klart, at egne udgifter til husstandens øvrige telefoner ikke kan modregnes i det skattepligtige beløb for fri telefon. Altså en stramning i forhold til de regler, der var gældende før indførelsen af multimedieskatten.

Computer

Arbejdsgiverbetalt computer, der er nødvendig for at medarbejderen kan passe sit arbejde, vil være skattefri, selv om computeren tillige bruges privat.

Indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren skal finansieres via en bruttotrækordning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets købspris. En dyr fornøjelse!

Internetadgang

Arbejdsgiverbetalt internetadgang er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon, hvilket vil sige 3.000 kr. årligt.

Skal man alligevel beskattes af fri telefon, vil det være uden betydning, om man tillige skal beskattes af internetadgangen, da der tilsyneladende er tale om et fast beløb på 3.000 kr. om året uanset udgiftens størrelse.

Hvad så med de eksisterende bruttotrækordninger?

Skatteministeriet overvejer, hvorvidt der skal være en overgangsregel for allerede indgåede bruttotrækordninger for computere mv., og ikke mindst indholdet af en sådan.

Lovgivning med tilbagevirkende kraft eksempelvis for en computer – 50 % af udstyrets købspris – og endda hvert år, vil ikke vække begejstring.

Så vi venter spændt på, at lovforslaget bliver fremsat. Det forlyder, at der vil ske fremsættelse af lovforslaget ultimo november 2011, da de nye regler skal vedtages inden årets udgang, så de kan få virkning fra den 1. januar 2012.

Tilbage til oversigt