Nye branchekoder

23. november 2007

Alle danske virksomheder er registreret i det centrale virksomhedsregister – CVR.

Det samme gælder for virksomhedernes produktionsenheder.

I CVR er der registreret en branchekode, der afspejler virksomhedernes hovedaktivitet i henhold til Dansk Branchekode.

Branchekoderne tildeles, når virksomhederne registreres, og de opdateres efter behov af Danmarks Statistik, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT.

Dansk Branchekode bygger på EU’s brancheklassifikation NACE. De ændringer, der nu foretages, skyldes, at EU’s brancheklassifikation er blevet revideret.

DB07

Den nye danske klassifikation hedder Dansk Branchekode 2007 (DB07), og den er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med brugere og erhvervsorganisationer. Ikrafttrædelsestidspunktet er 1. januar 2008.

Brancheomkodningen vil ikke kun gavne en lang række statistikker, der er afgørende for at kunne give et retvisende billede af samfundsøkonomien, men også en lang række andre funktioner, der baserer sig på opdaterede virksomhedsdata.

Virksomhederne får ligeledes gavn af opdateringen, fordi andre virksomheder og myndigheder har adgang til korrekt information om deres aktiviteter.

Hvad nu?

De fleste virksomheder behøver ikke fortage sig noget, men nogle vil modtage/har modtaget et spørgeskema fra Danmarks Statistik herom. Spørgeskemaet er rettet mod virksomheder, der ligger i brancher som splittes op i den nye klassifikation.

Der udsendes ikke nye registreringsbeviser til virksomhederne i forbindelse med brancheomkodningen, men oplysninger om en virksomhed kan altid ses på CVR’s hjemmeside. Fra 1. januar 2008 kan virksomhedernes nye branchekoder også ses her.

CVR's hjemmeside
Tilbage til oversigt