Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

20. januar 2014

Vi har i en artikel her på hjemmesiden tidligere beskrevet de temmeligt svære vilkår, der har hersket vedrørende muligheden for at opnå dispensation i forhold til bogføringslovens krav til opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark.

Nu har Erhvervsstyrelsen imidlertid offentliggjort en vejledning vedrørende ansøgning om dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

Vejledningen kan ses ved brug af linket til højre på nærværende side.

Af vejledningen fremgår det, at dispensation gives med vilkår om, at:

  • Regnskabsmateriale, der opbevares i udlandet skal opbevares i overensstemmelse med de krav, der følger af øvrige bestemmelser i bogføringsloven, herunder at systembeskrivelser og adgangskoder skal opbevares i Danmark i klarskrift.
  • Regnskabsmateriale, der udelukkende findes i fysisk form skal opbevares i Danmark eller et af de nordiske lande i henhold til hovedreglerne i bogføringslovens § 12, stk. 1 – 3 – og 5.
  • Dispensationens gyldighed begrænses til tre år.
  • Der vil blive foretaget en fornyet vurdering af ansøgningen, såfremt der sker ændringer i de faktiske forhold eller hvis et eller flere af de anførte vilkår overtrædes.

Der findes ikke en særlig formular til brug for dispensationsansøgningen, men i vejledningen kan der hentes hjælp til udformning heraf.

Det forhold, at der nu fra Erhvervsstyrelsens side er publiceret en egentlig vejledning til brug for dispensationsansøgning, kan efter al sandsynlighed være medvirkende til, at behandlingstiden på ansøgninger kan afkortes.

Erhvervsstyrelsens vejledning
Tilbage til oversigt