Optikere og øjenlæger

10. marts 2011

SKAT har i et styresignal præciseret, at følgende ydelser, leveret af en læge eller en autoriseret optiker er momsfrie:

  • Synsprøver
  • Tilpasning af kontaktlinser – herunder løbende undersøgelser og tilpasning
  • Synstræning

Følgende ydelser er momspligtige uanset leverandørens uddannelse og erhverv:

  • Salg af briller og kontaktlinser
  • Tilpasning af briller

Der er tale om en præcisering – ovenstående er således i overensstemmelse med den praksis, SKAT tidligere har meldt ud.

Styresignalet nævner dog et element, det er vigtigt at være opmærksom på for såvel de virksomheder, der er omfattet af styresignalet som deres rådgivere.

Da synsprøver mv. er momsfrie, vil momsen af virksomhedens udgifter, der knytter sig hertil, ikke være fradragsberettiget. Som eksempel herpå nævner styresignalet moms af driften af synsprøvelokaler, hvilket også omfatter det sikkert ganske kostbare udstyr, der anvendes til synsprøver mv.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Lars Gosvig, Skatteekstrakten

Tilbage til oversigt