Personaleforeninger

28. juni 2011

Skatterådet har netop afgivet et bindende svar om skattefrit tilskud til en personaleforening, der arrangerede forskellige former for idrætsaktiviteter for virksomhedens medarbejdere.

Der var tale om en personaleforening (en selvstændig forening) med egne vedtægter, selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi. Arbejdsgiveren havde reelt ingen indflydelse i foreningen.

Stort set alle virksomhedens medarbejdere var medlemmer af foreningen, og den enkelte medarbejder betalte et månedligt kontingent på 40 kr. Arbejdsgiveren ydede et årligt tilskud til personaleforeningen af stort set samme størrelse som den samlede kontingentbetaling fra medarbejderne.

De nærmere omstændigheder

Personaleforeningens idrætsaktiviteter bestod blandt andet af:

  • Løbetræning og deltagelse i løb
  • Indendørsfodbold
  • Fodbold, badminton og squash under Københavns Firma Idræts Union.

Personaleforeningen betalte udgifterne til de nævnte aktiviteter, men derud over skulle medarbejderne betale:

  • 100 kr. om måneden for deltagelse i løbetræning
  • 50 % af udgifterne for deltagelse i arrangerede løb.

Skatterådet svar var, at medarbejderne var skattefri (ingen beskatning ved deltagelse i idrætsaktiviteter, der helt eller delvist var betalt af personaleforeningen), idet:

  • Der var tale om en selvstændig personaleforening, hvor arbejdsgiveren ikke havde bestemmende indflydelse.
  • Arbejdsgiverens ikke betalte et væsentlig del af personaleforeningens udgifter og alene bidrog med et uvæsentligt beløb pr. medarbejder.

Ingen ny praksis for kunstforeninger

Denne afgørelse fra Skatterådet ændrer ikke på praksis om beskatning af udloddet kunst fra en kunstforening. Hvis der eksempelvis på en arbejdsplads oprettes en selvstændig kunstforening, hvor:

  • den enkelte medarbejder betaler et månedligt kontingent på 40 kr., og
  • arbejdsgiveren yder et tilskud til kunstforeningen på et beløb svarende til den samlede kontingentbetaling,

er medarbejderne ikke skattepligtige af det tilskud, arbejdsgiveren yder til kunstforeningen, men er skattepligtig af kunst, der udloddes fra kunstforeningen. Det skattepligtige beløb udgør værdien af kunstværket for medarbejderen (den subjektive værdi) med fradrag af årets kontingentbetaling fra medarbejderen i det år, hvor kunstværket udloddes/vindes ved lodtrækning. Hverken arbejdsgiveren eller kunstforeningen skal foretage indberetning til SKAT af udloddet kunst, men medarbejderen skal selvangive det skattepligtige beløb.

Tilbage til oversigt