Rentesatser for restskat

4. december 2013

SKAT har offentliggjort rentesatserne for restskat for indkomståret 2013. Der er en lovændring på vej, der skal gøre rentesatserne mindre.

Rentesatserne for restskat

Regnskabets time nærmer sig for opgørelsen eller en foreløbig opgørelse af eventuel restskat for indkomståret 2013. Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2014, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag-rente.
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal der betales et procenttillæg.

SKAT har netop offentliggjort dag til dag-renten og procenttillægget til restskat. Satserne er henholdsvis 6,2 % p.a. og 8,2 %.

Sidste år var satserne henholdsvis 2,7 % p.a. og 4,7 %. Så der er sket en væsentlig stigning.

Den væsentlige stigning skyldes en lovændring, som blev vedtaget i Folketinget i december 2012, og som skulle gælde for blandt andet restskat fra og med indkomståret 2013.

Skatteministeren har i går udsendt en pressemeddelelse, hvor han lover, at der inden ugens udgang bliver fremsat et lovforslag i Folketinget, der skal ændre beregningen af rentesatserne, så de kommer ned på et niveau, der ligner det vi kender for tidligere år. Lovforslaget forventes vedtaget inden Folketinget går på juleferie.

Tilbage til oversigt