Repræsentationsudgifter

16. maj 2008

Repræsentationsudgifter – såsom gaver, bespisning, tobak, vin, betaling af hotelophold for kunder etc. – kan fradrages i den skattepligtige indkomst med 25 % af udgiften.

Udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold har hidtil været fuldt fradragsberretiget, når formålet har været at opnå salg af varer og tjenesteydelser til udlandet.

En dansk importør, der afholder udgifter over for en udenlandsk sælger, har således ikke været omfattet af reglerne om fuld fradragsret for repræsentationsudgifter

Lovændring

Nu har Folketinget vedtaget en stramning af reglerne på området. Bestemmelsen om fuldt fradrag for repræsentationsudgifter bortfalder. Udgifter over for udenlandske forretningsforbindelser bliver således fremover omfattet af de almindelige bestemmelser vedrørende repræsentationsudgifter, hvor der kun kan fradrages med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter.

Hermed er de danske regler på området bragt i overensstemmelse med EU-retten.

Ikrafttrædelse

Ændringen har virkning fra og med indkomstået 2009.

Tilbage til oversigt