Restskat 2011

21. december 2011

Fra og med indkomståret 2011 betragtes AM-bidrag som en skat. Det betyder, at AM-bidrag og forskudsskat lægges sammen, når beløbet for restskat eller overskydende skat gøres op.

I nærværende artikel dækker begreberne ”restskat” og ”overskydende skat” derfor også skyldig eller for meget betalt AM-bidrag.

Renter og procenttillæg 

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales senest den 30. december 2011, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 2. juli 2012, skal der betales en dag til dag-rente.
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 2. juli 2012, skal der betales et procenttillæg. 

Betaling senest den 30. december 2011

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg. 

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsskatteordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2012, mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsskatteordningen anses som private hævninger. Ved at vente med betaling til 2012 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af restskatten indtil den dag betaling sker. 

Betaling i perioden 1. januar 2012 til 2. juli 2012

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2012 til 2. juli 2012 skal der betales dag til dag-rente, og denne udgør 3,4 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes. 

Betales restskatten den 20. januar 2012, skal der betales rente for 20 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr., beregnes renten således: 

100.000 kr. x 3,4 % x 20/365 = 186,30 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Indbetaling skal dog ske senest den 2. juli 2012. 

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 2. juli 2012

Er restskatten for indkomståret 2011 ikke indbetalt senest den 2. juli 2012, skal der ikke betales en dag til dag-rente, men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 5,4 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes. 

Hvis restskatten for indkomståret 2011 udgør 100.000 kr., indregnes 18.300 kr. med tillæg af 5,4 % eller i alt 19.288,20 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2013. Den resterende restskat på 81.700 kr. med tillæg af 5,4 % eller i alt 86.111,80 kr. opkræves fordelt på 3 rater i september, oktober og november 2012.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2011 får man et procenttillæg. Procenttillægget udgør 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente. 

Har man betalt for meget i skat i løbet af 2011, er der mulighed for at få for meget betalt skat udbetalt allerede nu – en såkaldt § 55-udbetaling. Anmodning herom skal være indgivet inden den 31. december 2011. Ved en sådan udbetaling før tiden opnås intet procenttillæg.

Tilbage til oversigt