Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

27. december 2013

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2014, skal der ikke betales renter eller procenttillæg.
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2014, skal der betales en dag til dag-rente.
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2014, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsskatteordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2014, mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsskatteordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2014 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2014

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2014 til 1. juli 2014 skal der betales dag til dag-rente, og denne udgør 3,0 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 20. januar 2014, skal der betales rente for 20 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr. beregnes renten således:

100.000 kr. x 3,0 % x 20/365 = 165 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2014.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2014

Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2014, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 5,0 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 18.300 kr. med tillæg af 5,0 % eller i alt 19.215 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2015. Den resterende restskat på 81.700 kr. med tillæg af 5,0 % eller i alt 85.785 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2014. Bemærk, at første rate forfalder én måned tidligere end sidste år.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat den 4. april 2014.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Tilbage til oversigt