Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

10. december 2014

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2014 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente, kan betaling af restskat for 2014 også ske i perioden 1. januar 2015 – 1. juli 2015. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Restskat

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2015, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2015, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2015, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2015 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente med betaling til 2015 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2015 – 1. juli 2015

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2015 – 1. juli 2015 skal der betales en dag til dag-rente på 2,9 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 20. januar 2015, skal der betales rente for 20 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr. beregnes renten således:

100.000 kr. x 2,9 % x 20/365 = 159 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2015.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2015

Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2015, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 4,9 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 18.700 kr. med tillæg af 4,9 % eller i alt 19.616 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2016. Den resterende restskat på 81.300 kr. med tillæg af 4,9 % eller i alt 85.284 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2015.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs hjemmeside.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat får man et procenttillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo april 2015.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Tilbage til oversigt