Restskat og overskydende skat

6. januar 2010

Frivillig indbetaling af restskat for indkomståret 2009 kan ske frem til og med den 1. juli 2010. Der skal betales en dag-til-dag-rente, som udgør 4,6 % p.a. Renten kan ikke fratrækkes skattemæssigt.

Restskat for indkomståret 2009, som ikke er indbetalt senest den 1. juli 2010, opkræves i 3 rater til betaling i september, oktober november, dog indregnes restskat op til 18.300 kr. i forskudsskatten for 2011.

Uanset om restskatten opkræves eller indregnes i forskudsskatten, skal der betales et procenttillæg på 6,6 %. Dette procenttillæg kan ikke fratrækkes skattemæssigt.

Overskydende skat udbetales sammen med et procenttillæg på 0,6 %. Der ydes dog ikke procenttillæg til overskydende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat.

Tilbage til oversigt